Postavljanje parking rampi

Postavljanje parking rampi

Bez obzira da li se postavlja jednostavna, jeftina električna rampa za relativno retku upotrebu ili se postavlja električna rampa koja će se često koristiti, DeLight će obezbediti odgovarajuću električnu rampu i način rada tako da zadovolji tačne potrebe lokacije i frekvencije upotrebe.

Električne rampe uglavnom funkcionišu kroz kretanje od 90 stepeni pri otvaranju i zatvaranju. Postoje različite opcije koje treba uzeti u obzir prilikom određivanja tipa električne rampe koji odgovara zahtevima koji se postavljaju:

Odabir proizvođača i modela električne rampe

Način rada električne rampe - automatski ili ručni

Širina prolaza ili puta na kom se električna rampa postavlja

Da li električna rampa treba da ima dodatke

Da li je potreban i dodatni pribor električne rampe

Informacije o električnim rampama

Standardne električne rampe

Imaju momentalno reverzibilni motor koji je stalno pod naponom: za sigurnosno zaključavanje i obezbeđuje zaštitu od niskih temperatura i vlažnih uslova. 100% neprekidan rad.

Automatske električne rampe

Do 6 metara obično rade neograničen broj ciklusa po satu. Automatske električne rampe dužine preko 5 metara će dati do 120 operacija na sat ili neograničene operacije sa specijalnim kontrolama. Ove rampe koriste monofazno napajanje.

Hidraulične električne rampe

Preporučuju se za lokacije koje zahtevaju veći nivo sigurnosti, imaju izuzetno veliku nosivost. Pogodne za neograničene radne cikluse, zatvaranje prolaza velike širine, posebno na izloženim mestima gde ima jakih vetrova. Potrebno je trofazno napajanje.

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!